papageno logo

Selecteer de taal

Uit onderzoek blijkt dat muziektherapie verschillende positieve effecten heeft op het sociale gedrag en de communicatie van kinderen en jongeren met autisme: denk hierbij aan het leggen en onderhouden van contacten, beter leren samenwerken, het flexibeler kunnen omgaan met veranderingen, het verbeteren van concentratie en interactie en een beter inzicht krijgen in de eigen gevoelens en die van anderen.

Wetenschappelijk onderzoek

De afgelopen jaren heeft dr. Mathieu Pater onderzoek gedaan naar de muziektherapie zoals deze bij Papageno al jaren wordt aangeboden. Hiermee is op een innovatieve wijze bijdrage geleverd aan de verdere professionalisering van muziektherapie voor kinderen en jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Er is op basis van een literatuur review en praktijkonderzoek een uniforme interventiehandleiding ontwikkeld: het Papageno Muziektherapie Programma (PMTP). Deze is vervolgens stapsgewijs getoetst om indicaties te krijgen van de effectiviteit en werkzame elementen. Het verzamelde bewijsmateriaal geeft inzicht in wat er gebeurt binnen de muziektherapie en op basis daarvan is een eerste werkmodel ontwikkeld. Daarnaast is het PMTP stapsgewijs onderzocht aan de hand van een descriptieve case study (N=1) en een herhaalde experimentele case study (N=10) met een reeks van metingen in een baseline en een interventie-fase. Vervolgens is in een grotere multiple informant studie (N=40) gekeken of ontwikkelingen in het sociaal gedrag in de context van de therapie zich ook buiten die context, zoals op school, voordoen. Uit de resultaten bleek dat kinderen met een ASS zich door de PMTP zich socialer gingen gedragen, zowel thuis als in andere contexten.

Publicaties:

  • Pater, M., & van Yperen, T. (2017). Muziektherapie voor kinderen en jongeren met ASS: En overzicht van de relevante literatuur. Kind en Adolescent, 38, 4, 233-259. https://doi.org/10.1007/s12453-017-0156-5
  • Pater, M. & van Yperen, T. (2020) The Development of Social Behavior During Music Therapy: A Child Case Report. International Journal of Psychiatry Research, 3(2): 1-6.https://doi.org/10.33425/2641-4317.1059
  • Pater, M., de Graaf, P. & van Yperen, T. (2019) Working Elements of Music Therapy for Children and Young People with Autism. Open Journal of Medical Psychology, 8, 78-96. https://doi.org/10.4236/ojmp.2019.84008
  • Pater, M., Spreen, M., & van Yperen, T. (2021). The developmental progress in social behavior of children with Autism Spectrum Disorder getting music therapy. A multiple case study. Children and Youth Services Review, 120, 1057-1067.https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105767
  • Pater, M., Spreen, M., & van Yperen, T. (2022) Music therapy for children on the autism spectrum: Improved social interaction observed by multiple informants across different social contexts. Nordic Journal of Music Therapy.https://doi.org/10.1080/08098131.2022.2046628
  • Pater, M. (2022) Music therapy for children on the autism spectrum: Improved social interaction observed by multiple informants across different social contexts. Dissertation, University of Groningenhttps://doi.org/10.33612/diss.202791160
  • Pater, M. (2023) Muziektherapie voor kinderen met autsime. Wetenschappelijk Tijdschrift Autsime, 2 54-64 https://doi.org/10.36254/wTa.2023.2.05

Inloggen

X