papageno logo

Selecteer de taal

Muziektherapie is een ervaringsgerichte therapievorm die behoort tot de vaktherapeutische beroepen, net zoals bijvoorbeeld beeldende therapie of psychomotorische therapie.

Binnen muziektherapie wordt muziek als middel ingezet om ervaringen op te doen die het ontwikkelingsproces van mensen stimuleren. Het gaat hierbij veelal om non-verbale ervaringen die een verandering tot stand kunnen brengen. De muziektherapeut zet de muzikale elementen maat, ritme, melodie, harmonie en klank in door gebruik te maken van muziekinstrumenten, stem, muzikale spelvormen, improvisatie en bestaand repertoire. 

De Papageno Muziektherapie is speciaal bestemd voor kinderen en jongeren met ASS in heel Nederland. De Papageno-muziektherapeuten brengen muziektherapie thuis, op school, in zorginstellingen en behandelcentra voor kinderen en jongeren met ASS. Op een speelse en laagdrempelige manier gaan zij aan het werk. Ze helpen kinderen met ASS om hun gevoel te uiten, beter te communiceren en makkelijker om te gaan met veranderingen. De muziektherapeut maakt gebruik van vele verschillende soorten instrumenten, bijvoorbeeld een djembé, cajon, keyboard, gitaar, xylofoon en noem maar op. Ook wordt de stem veel gebruikt, om te zingen maar ook om klanken te maken. 

Hoe vreemd het misschien ook klinkt, het gaat niet alleen om de muziek bij muziektherapie. Muziek is slechts het middel om iets belangrijkers te bereiken: samen plezier ervaren en contact met elkaar maken in een veilige sfeer.

Muziek is daar zo geschikt voor omdat het een taal is die iedereen begrijpt en die niemand veroordeelt. Dat maakt het contact minder beladen en minder ingewikkeld. Bovendien is muziek maken gewoon leuk en ontspannend. Wanneer je samen muziek maakt, dan ontmoet je je medespeler(s) op een unieke manier. Op een manier die vaak niet zo goed in woorden uit te drukken is. Je ervaart een gezamenlijkheid in klanken, harmonieën en ritmes. 

Zo werkt het 

Aanmelden en intake: Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor de Papageno Muziektherapie dan kunt u hier het aanmeldingsformulier invullen. Wanneer we deze binnen krijgen nemen we contact op met de muziektherapeut die werkzaam is in de betreffende regio. We bekijken of er plek is en op welke termijn en geven hierover een terugkoppeling naar ouders. Is er een plekje vrij? Dan neemt de therapeut contact met u op om een intakegesprek te plannen en de mogelijkheden te bekijken. Het doel van het intakegesprek is tweeledig; enerzijds biedt het de gelegenheid om kennis met elkaar te maken en anderzijds om een duidelijk beeld te krijgen van specifieke vragen en hoe de therapeut daar mogelijk mee aan de slag kan. Tevens kan de therapeut met u meekijken over de manier waarop de therapie gefinancierd kan worden. 

Observatie: De muziektherapie begint vervolgens met een observatieperiode. Deze fase is bedoeld om het gedrag te observeren en te kijken of er een klik is tussen kind en therapeut. De therapeut bekijkt of muziektherapie inderdaad een passende behandeling blijkt om aan de gestelde doelen te gaan werken en brengt de muzikale voorkeuren van het kind in kaart. Deze fase wordt ook gebruikt om een relatie op te bouwen tussen kind en therapeut. Aan het eind van de observatieperiode bespreekt de therapeut zijn of haar bevindingen met de betrokkenen en wordt het definitieve doel van de therapie besproken.

Behandelfase: Dan begint de behandelfase waarin actief aan de doelstellingen wordt gewerkt. De therapeut en het kind maken samen muziek met als doel de ontwikkeling te stimuleren. Dit kan door verschillende werkvormen toe te passen. Het gebruik van percussie-instrumenten om ritmes te produceren is een laagdrempelige werkvorm die vaak wordt gebruikt. Andere werkvormen zijn bijvoorbeeld om de beurt zingen of een dirigeerspel met verschillende instrumenten. In de therapie wordt vaak gebruik gemaakt van improvisatie, maar het is ook mogelijk om bestaande composities te spelen. De therapeut kiest werkvormen die aansluiten bij de beleving en de doelstellingen. Voorbeelden zijn spelen, samenspelen, experimenteren, improviseren en associëren. De therapeut kiest of wisselt de instrumenten die worden aangeboden, op basis van de interesses van het kind en de werkvormen die worden ingezet in het kader van de doelen van de behandeling.

Veilige basis: Met de Papageno muziektherapie zijn we volledig gericht op het kind en de aanpak van de therapeut is gebaseerd op de mogelijkheden van hem of haar. Door de interventie te koppelen aan zijn of haar mogelijkheden, kunnen veranderingen worden gerealiseerd op gebieden waar remmingen worden ervaren. De muziektherapie richt zich op de onvoorwaardelijke acceptatie van de muzikale stijl en muzikale afstemming. Vanuit deze acceptatie biedt de muziektherapeut methodes aan waarmee het kind zich kan verbinden. Een voorbeeld hiervan is dat de therapeut de muzikale uitingen van het kind kopieert door zijn eigen tempo en dynamiek aan te passen aan die van het kind. Op deze manier communiceert de muziektherapeut met het kind op muzikaal niveau. Deze werkwijze creëert vaak in korte tijd een veilige basis, waarin de therapie zich verder kan ontwikkelen.

Uitdagen: In een volgende fase kan de therapeut ook een meer stimulerende aanpak hanteren en het kind uitdagen om bijvoorbeeld zijn vaste voorkeuren los te laten of nieuwe dingen te proberen die aanvankelijk te spannend leken. De vorderingen van het kind worden met regelmaat besproken en er wordt op afgesproken momenten geëvalueerd over het continueren of afronden van de therapie.

Afronding: Is de therapie afgerond? Dan zijn we natuurlijk heel benieuwd hoe jullie het hebben ervaren en wat het u en uw kind heeft gebracht. We waarderen het dan ook als u de korte vragenlijst wilt invullen die we na afronding mailen. 

Inloggen

X